Fullscreen
Loading...
 

Poliklinikk:about

Matematisk poliklinikk – i samarbeid med MedVizDet UH-Nett Vest-støttede programmet Beregningsorientert medisin: Numeriske modeller for medisinske bilder og signaler vil arrangere Matematisk poliklinikk – et åpent forum for (i) tverrfaglig problemformulering og problemløsning ("poliklinikk"), kombinert med (ii) frilynt fagdiskusjon og populærvitenskapelig formidling av temaer som kan bringe den medisinske og den beregningsorienterte fagkultur nærmere hverandre. Det vil bli presentert og diskutert både konkrete problemer, samt tverrfaglige utfordringer knyttet til ulikt begrepsapparat og fagtradisjoner – "mindsets" og "skill sets".

Matematisk poliklinikk vil organiseres og gjennomføres i samarbeid med forskningsklyngen MedViz (medviz.uib.no). Møtene vil foregå på ettermiddag eller kveld i et attraktivt møtelokale (Litteraturhuset i Bergen), ha en sosial og frilynt atmosfære, og være åpne for alle interesserte.
English: In collaboration with MedViz, the project will organise a Mathematics Clinic ("Matematisk poliklinikk"), an open forum for interdisciplinary problem-solving and spirited discussions, set in an informal atmosphere at Litteraturhuset i Bergen. One ambition is to facilitate problem solving by increasing the awareness of medical and biological skillsets and mindsets in the computational mathematics community, and vice versa.

Another ambition is to present transdisciplinary mathematical-medical challenges and developments to the public.